Pedagogia i política

Article Pedagogia i política (pdf), publicat a El Punt el 26 de setembre de 1993.