Tolerància i cooperació. Espanya, realitat plurinacional