Informe sobre la projecció internacional de les federacions catalanes