Propostes d’intervenció per a la conciliació d’horaris familiars, escolars i laborals