Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Volum 4