Els dies més grans. Propostes i textos per a un cerimonial civil

Els dies més grans. Propostes i textos per a un cerimonial civil

Joan Surroca

Pròleg de Salvador Cardús
Brau
Figueres
ISBN 84-95946-61-0