La dieta mediàtica i cultural dels joves

La Nit al Dia (TV3) parla amb Salvador Cardús, sociòleg, i Lluís Tolosa, director tècnic de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura.