Barcelona, Terrassa, Tolosa de Llenguadoc. Un vell camí, un bell futur