Retorn a l’escola: educar o ensenyar?

C33 (15-09-2008) Àgora

Àgora sobre el retorn a l’escola, l’ensenyament, l’educació i el model escolar.
Xavi Coral reuneix experts que tracten el tema: Salvador Cardús, Patrícia Gabancho, Francisco Gay i Gregorio Luri.