‘Catalunya a la cruïlla de de la independència’

Resum de les conferències impartides a Donosti (11.03.2010) i Iruñea (12.03.2010).