Societat 2.0

Societat 2.0 és el Projecte Final de Carrera de cinc estudiants de la Universitat de Vic de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual. És una iniciativa pionera dins del món interactiu en català, ja que fins avui no hi havia cap projecte similar sobre aquest tema en el nostre idioma. El projecte està dirigit pel docent Arnau Gifreu i assessorat pel Doctor Món Rodríguez. Es tracta d’un Documental Multimèdia Interactiu que conté un Documental Audiovisual separat en cinc blocs on es repassen tots els aspectes socials de la comunicació i la societat 2.0, des dels d’aspectes empresarials, passant per la separació entre natius i immigrants digitals o fins i tot la bretxa digital a la que estem exposats.

Per realitzar-lo es va comptar amb la col·laboració dels docents Carlos ScolariAlejandro Priscitelli iSalvador Cardús, el sociòleg Ferran Cortés, els empresaris Hugo PardoJose Luís Mancho, el psicòleg Juan Alberto Estallo i la usuària Gina Tost.

El documental interactiu Societat 2.0 conté diferents espais amb múltipes opcions interactives que us ajudaràn a entendre aquesta nova societat en la que vivim.

ENLLAÇ AMB EL DOCUMENTAL INTERACTIU SOCIETAT 2.0