Toquem ferro

L’inici de campanya assenyala el to de tot allò que vindrà darrera. I, en aquest sentit, el que vam poder escoltar dijous a la nit no apunta pas a cap canvi de fons. Només amb una certa modulació en la contundència de l’argumentari des del centre cap els extrems, una campanya ho sol ser tot menys pedagogia política. I si que es recorri a la demagògia a favor propi, es pot arribar a entendre, la desqualificació radical de l’adversari, la seva demonització, la negació de la seva legitimitat política i l’escarni dels seus arguments, és democràticament inacceptable. ¿Quin dia el partits s’adonaran que l’erosió de la dignitat de l’adversari i el no limitar-se a la crítica de les seves propostes, fa mal al conjunt de la vida política, inclosa la de qui insulta la honorabilitat i la intel·ligència dels altres? ¿No s’adonen que menystenint l’adversari, es fan petits ells mateixos? Si a tot això s’hi afegeix la probable utilització de la crispació social del carrer pròpia dels temps difícils que vivim, la previsió final no pot ser més preocupant per a la vida democràtica i per a la participació política.

Però si els partits són insensibles al desastre i segueixen amb l’estil de sempre, ¿han canviat, els ciutadans? Vull dir: ¿els electors tindran la paciència de sempre, mantindran els vincles amb els seus candidats habituals i, malgrat tot, aniran a votar? ¿Segur que només caldrà convèncer els indecisos? No ho veig tan clar. Les recents eleccions al Canadà, i particularment al Quebec, han mostrat que hi ha un moment a la vida política que el ciutadà es cansa del mateix cerimonial de sempre i fa apostes arriscades, i si cal, suïcides i tot. De cop i volta, quan la gota fa vessar el vas, la ciutadania pren decisions electorals imprevisibles segons els vells esquemes, però comprensibles des de noves lògiques polítiques. Per això, quan els discursos en campanya són tan vells i tòpics, ¿qui no ens diu que a l’electorat no li vindrà de gust fer una botifarra als de sempre i votar allò que ni tan sols coneix? Toquem ferro.