“Cantus firmus”, nova secció de Salvador Cardús els dimarts, a l’ARA

A partir d’aquest setembre, l’article al diari ARA apareixerà els dimarts a la contraportada, amb el títol Cantus firmus (en llatí, cant sòlid, resistent, consistent, resolut, incommovible, lleial, ben fonamentat, ferm). El cantus firmus, que prové del cant gregorià, i des del segle IX és una melodia prèvia que serveix de base en una composició polifònica. Funciona com a principi organitzatiu sobre el qual es basteixen la resta de veus, diverses però orientades per un objectiu comú. Alguns compositors el van utilitzar també com a paròdia o paràfrasi. Bach va fer servir corals com a “cantus firmi”.