Qüestionari connexionable amb Salvador Cardús, a “L’antena de la Catdem”

Salvador Cardús 
Degà de la Facultat de Ciències polítiques i sociologia de la UAB

Qüestionari connexionable enregistrat al Deganat de Polítiques de la UAB.