De les idees als fets. Reflexions al cap de 20 anys del Congrés de Cultura Catalana