Salvador Cardús presenta el primer estudi del Baròmetre